top of page

AVG & Cookie verklaring

 

KGV Klein Gotink Velswijk, gevestigd aan de Nicolaasweg 12, 7025 DL te Halle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

KGV Klein Gotink Velswijk

Nicolaasweg 12 te Halle

telefoon: 06 - 193669200

email: info@kgvkleingotink.nl

 

KGV Klein Gotink Velswijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie
   en telefonisch.

 

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd.
 

We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

 

Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige,

neem dan contact met ons op via info@kgvkleingotink.nl dan verwijderen wij deze informatie.

 

KGV Klein Gotink Velswijk verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Om op locatie te kunnen komen om te visualiseren wat de werkzaamheden zijn

- Het toesturen van een offerte

- Het afhandelen van uw betaling

- Verzenden van onze nieuwsbrief

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren

- KGV Klein Gotink Velswijk analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van
  producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

- KGV Klein Gotink Velswijk verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig
  hebben voor onze belastingaangifte.

 

KGV Klein Gotink Velswijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van KGV Klein Gotink Velswijk) tussen zit.

 

KGV Klein Gotink Velswijk gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Een programma om contactgegevens in op te slaan en een boekhoudpakket voor de verwerking van o.a. de facturatie.

 

KGV Klein Gotink Velswijk bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Gegevens van leads worden bewaard zolang dit voor de communicatie nodig is. Gegevens van klanten worden bewaard zolang dit wettelijk is bepaald voor het voeren van een juiste boekhouding en administratie.

 

KGV Klein Gotink Velswijk verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

KGV Klein Gotink Velswijk gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door wix.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kgvkleingotink.nl.

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen twee weken, op uw verzoek.

 

KGV Klein Gotink Velswijk wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

KGV Klein Gotink Velswijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kgvkleingotink.nl.

  • samenwerken budgettering proffesioneel

-

  • infrastructuur transport agriworks

-

  • grondverzet graafwerkzaamheden

-

  • machines shovel kraan tractor kieper dumper

-

  • tuinaanleg bestrating

bottom of page